Prudential BSN Takaful

TERAS PruBSN
Boleh dipercayai           Bertanggungjawab, jujur & ikhlas dalam soal kerja dan peribadi.
Hormat                              Menghormati sesama insan dan menjalinkan hubungan mesra.
Memahami                       Para pelanggan dan kakitangan sentiasa diutamakan.
Senyum                             Mempunyai sikap positif dan senyum selalu.
Bekerjasama                   Bersikap tolong menolong dan menghulurkan bantuan tanpa diminta.

VISI
Menjadi Penyedia Khidmat Kewangan Menepati Peraturan Shariah bertaraf antarabangsa.

Kenyataan MISI
– Mewujudkan suasana pekerjaan yang dinamik, progresif dan positif.
– Sentiasa meningkat dan mempertahankan mutu pada produk dan perkhidmatan.
– Bermatlamat untuk mencapai kecemerlangan di luar jangkaan pelabur.
– Mewujudkan budaya inovasi yang mampu menarik, membangun dan mengekalkan sumber manusia yang berbakat.

Advertisements